•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Teamsamenstelling en-werking

Een goed team is meer dan alleen een groep ‘goede’ mensen. Wij helpen teams de stap te maken van symbiotisch samenleven (naast elkaar bestaan zonder elkaar te hinderen) naar synergie (het geheel is meer dan de som der delen). Synergie ontstaat alleen als teamleden elkaar respecteren en kennen en gezamenlijk sterke punten kunnen benutten en zwakke punten opvangen. Wij onderzoeken samen met uw team wat mist of oververtegenwoordigd is en hoe we de onderlinge communicatie, samenwerking en effectiviteit kunnen verbeteren.
U en uw teamleden krijgen zicht op de teamwerking. Er ontstaat inzicht in elkaars zienswijzen, mogelijkheden en ontwikkelpotentieel . Dit kan aanleiding vormen voor aanpassing van de teamsamenstelling. Maar meestal worden ontbrekende elementen als vanzelf vanuit het bestaande team ingevuld, zodra men zich bewust wordt van de ontwikkelbehoefte en -mogelijkheden.