•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Cultuur

De organisatiecultuur heeft grote invloed op de manier waarop medewerkers hun werk beleven, initiatief durven tonen, informatie delen, omgaan met collega’s en leidinggevenden en reageren op veranderingen. Samen met u brengen we de belangrijkste cultuuraspecten van uw organisatie in beeld, exploreren alternatieve zienswijzen en bekijken hoe we deze tot wasdom kunnen brengen.

Door cultuurbepalende aspecten zoals gezamenlijke normen en waarden, rituelen, symbolen en helden in kaart te brengen, schetsen we een beeld van de ‘gestolde historie’ en identiteit van de organisatie. Door samen te kijken welke elementen versterkt en welke verzwakt zouden moeten worden, ontstaat ruimte de cultuur bewust te gaan beïnvloeden. Er is geen vast recept voor cultuurverandering en dit vereist langetermijndenken en uithoudingsvermogen. U krijgt van ons concrete handvaten om het veranderproces te starten.