•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Idee-en probleemmanagement

Elke organisatie managet klachten, ideeën, non-conformities en andere issues. Deze worden besproken, er worden acties en besluiten genomen en geïmplementeerd en (verbeter)projecten gestart. Veelal zijn er allerlei systemen, agenda’s, actiepuntenlijstjes en losse overzichtjes in gebruik. Wij brengen het geheel in kaart en laten zien hoe het beter kan. U krijgt overzicht over de soorten issues die spelen en hoe deze worden behandeld. 

Wij laten zien hoe u de afstemming en besluitvorming optimaliseert en geven concrete tips om uw issuemanagement te verbeteren. Hierbij kijken we zowel naar de kwaliteit van de aanpak (worden de juiste medewerkers betrokken, worden de benodigde analyses gedaan, worden problemen structureel opgelost e.d.) als het proces (komen issues op de juiste agenda, worden acties opgevolgd, hoeveel actiepuntenlijsten zijn er eigenlijk in gebruik ed.) De analyse geeft alle informatie die u nodig heeft om het management van problemen en ideeën zo verbeteren, dat de kwaliteit en tijdigheid van de oplossing kan worden gegarandeerd.