•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Competenties

Samen met uw managers analyseren we de benodigde en aanwezige kennis, kunde, vaardigheden, houding en motivatie. Wij brengen de verschillende rollen die medewerkers spelen systematisch in kaart en bepalen samen welke ‘harde’ en ‘zachte’ eigenschappen een medewerker ‘competent’ maken voor de roluitvoering. U krijgt zicht op de verschillende (soorten) competenties die nodig zijn en de verbeterruimte die bestaat. Ook analyseren we hoe we het competentiemanagement optimaal borgen in uw werkwijzen. Een logisch opgezet competentiemanagement ondersteunt bij het werven/selecteren, trainen, coachen, begeleiden en beoordelen van individuele medewerkers en teams. Het resultaat: het is duidelijk wat medewerkers moeten kunnen om een rol te kunnen spelen, u weet welke competenties ontbreken of ontwikkeling vereisen en u heeft zicht op de mogelijkheden het competentiemanagement (beter) te borgen in de bedrijfsvoering.