•  
  •  
  •  
  •  
Analyse Met onze kennis van bedrijfskundige methoden en technieken maken we de ingrepen concreet. We bepalen samen welke aanpakken bij uw organisatie en de situatie van het moment passen. Wij bepalen een veranderstrategie, die aansluit op uw situatie, medewerkers en mogelijkheden. Hierbij houden we terdege rekening met de verandercapaciteit die in uw onderneming aanwezig is. Op basis van een aantal geschetste scenario's stellen we samen vast wat we willen bereiken, hoe we de gewenste verandering vormgeven, hoe we medewerkers optimaal betrekken en hoe we de implementatie zodanig faseren dat deze de beste kans van slagen heeft. Bovendien bekijken we samen welke risico’s hieraan kleven en hoe we hier het beste op kunnen anticiperen.