•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Project(portfolio)management

Verschillende soorten projecten komen op verschillende manieren tot stand. Samen met u evalueren we aan de hand van de ‘projectraket’ hoe deze projecten ontstaan, worden geprioriteerd en tot een goed einde gemanaged. Tevens kijken we hoe de borging van de afspraken m.b.t. ontstaan, prioriteren en managen van projecten het beste kunnen borgen in uw organisatie.

U krijgt zicht op de totstandkoming en onderbouwing van de verschillende soorten projecten die in uw organisatie spelen en hoe deze worden onderbouwd. Tevens bekijken we hoe projecten tegen elkaar worden afgewogen en nadat ze zijn geprioriteerd vrijgegeven voor uitvoering. U krijgt zicht op de mogelijkheden om de stroom van projectinitiatieven te beheersen, tijd en middelen optimaal in te zetten en de verandercapaciteit van uw organisatie optimaal te benutten, zonder deze te overschrijden en daarbij het risico te lopen dat projecten stagneren, onvoldoende waarde toevoegen of helemaal niet tot wasdom komen.