•  
  •  
  •  
  •  

Inzicht door overzicht

Het Vitalent-groeimodel helpt organisaties zichzelf een spiegel voor te houden. Door uw onderneming aan het model te spiegelen, krijgt u inzicht in de ontwikkeling uw organisatie en wordt zichtbaar welke ruimte er ligt om uw organisatie te vitaliseren. Ondanks de eenvoudige opzet van het model omvat het een veelheid aan geordende bedrijfskundige kennis. Het model maakt verbanden zichtbaar tussen allerlei bedrijfskundige elementen, zoals activiteiten, leiderschapsstijlen en –rollen, organisatievormen en –groeifasen en groeiproblemen. De elementen waaruit het is opgebouwd zijn algemeen bekend en in de literatuur uitgebreid beschreven. Maar door deze op een nieuwe manier logisch te ordenen worden de dwarsverbanden zichtbaar die aangrijpingspunten geven voor verbetering.. 

Download Vitalent Groeimodel » NL | EN

Meer info en contact

Meer weten over onze dienstverlening, aanpak, visie of het Vitalent groeimodel? Of heeft u een andere vraag?
Kijk op linkedin of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.