•  
  •  
  •  
  •  

Analyse ›› Organisatiestructuur

De organisatiestructuur omvat de formele afspraken over het dagelijks werk, managen van ideeën, problemen, bedrijfsprocessen en projecten. De organisatiestructuur omvat veel meer dan alleen het organigram. Samen met uw medewerkers brengen we in kaart wat is geregeld, wat niet is geregeld en wat is overgereguleerd. Hierbij streven we naar een efficiënte en zo min mogelijk bureaucratische structuur, die uw medewerkers niet alleen optimaal ondersteunt bij het goed, efficiënt en foutloos uitvoeren van hun dagelijks werk, maar ook bij verbeteren en vernieuwen van werkwijzen.

De analyse leid tot inzicht in de soorten bedrijfsprocessen en mate van vastlegging daarvan, de taak- en rolverdeling en aanwezige afstemming- en verantwoordingsstructuren en de mate waarin managementrapportages de juiste informatie geven om uw bedrijfsprocessen  daadwerkelijk te besturen. Desgewenst bekijken we ook wat er nodig is om aan een externe norm of standaard te voldoen. Samen met uw medewerkers maken we zichtbaar welke structuurelementen beter kunnen of moeten.