•  
  •  
  •  
  •  

Doen ›› Proceshandboek/certificering

Mogelijk beschikt u over een kwaliteitshandboek, handboek AO, personeelshandboek en zijn er op verschillende plaatsen procedures, werkinstructies, sjablonen en allerlei andere formele werkafspraken aanwezig. Wij helpen bij het inventariseren, procesgericht organiseren en beheersbaar maken hiervan. Desgewenst analyseren we ook of de reeds aanwezige afspraken voldoen voor een specifieke norm (ISO 9001, TS, diverse keurmerken) en maken samen met uw proceseigenaren en medewerkers de benodigde aanvullende werkafspraken en leggen deze voor u vast. U profiteert van de ervaring die we bij andere organisaties hebben opgedaan met het slim beschrijven van processen en voldoen aan diverse normstelsels. En passant maakt u op deze wijze gebruik van onze kennis over hoe andere organisaties hun bedrijfsprocessen hebben ingericht. Niet zelden kunnen hiermee onnodige handelingen worden voorkomen en processen lean georganiseerd, wat gelijktijdig de kwaliteit en output verbetert en de kosten reduceert.