•  
  •  
  •  
  •  

Doen ›› Coaching proceseigenaar

Wij coachen de proceseigenaar on-the-job. We ondersteunen bij praktische zaken als het beschrijven van werkwijzen, verkrijgen van de juiste managementinformatie en analyseren daarvan met behulp van verschillende ‘quality tools’, maar ook bij de opstelling richting collega’s, nemen van initiatief en het kunnen omgaan met verschillende menstypen. Wij helpen zodoende de proceseigenaar in zijn rol groeien, waarbij de plaats in de organisatie en omgang met collega’s belangrijke aandachtspunten vormen. Al doende dragen we hierbij onze kennis en ervaring over. Het resultaat: proceseigenaren die actief op zoek zijn naar verbetermogelijkheden, die open staan voor initiatieven van anderen en deze ook zelf ontplooien. En bovendien de kennis en kunde in huis hebben om juiste mensen bij elkaar te brengen om verbeterideeën te analyseren en vervolgens ook daadwerkelijk te implementeren. Een goed functionerende proceseigenaar is een belangrijk aanspreekpunt voor collega’s, motivator, probleemoplosser en drijvende kracht voor continue verbetering.