•  
  •  
  •  
  •  

Doen ›› Intervisie

Teamwerking vereist - zeker bij hoogopgeleid en complex werk - een goede kennisdeling en uitwisseling van ervaringen. In een tijd waarin veel medewerkers thuiswerken, een groot deel van hun tijd bij klanten zitten of om andere redenen elkaar zelden ‘fysiek’ ontmoeten is dit niet vanzelfsprekend. Intervisie zorgt voor verhoging van deskundigheid en kwaliteit, door medewerkers met elkaar te laten praten over relevante aspecten van het werk, actuele ontwikkelingen en concrete vragen. Wij modereren desgewenst intervisie-sessies, waarbij wij de discussie in goede banen leiden, vragen stellen en waar nodig de kennisborging helpen organiseren.

Uitgangspunt is, dat medewerkers elkaar vaak meer te vertellen hebben dan ze in werkelijkheid doen. Door medewerkers te faciliteren bij het delen van kennis en ervaringen,  ontwikkelen zij elkaar. Bovendien kunnen medewerkers vragen aan collega’s voorleggen en de verschillende mogelijke zienswijzen en aanpakken vergelijken. Dit verhoogt de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening en versterkt meestal ook de band tussen de medewerkers, waardoor ze elkaar ook tussen de sessies gemakkelijker vinden.