•  
  •  
  •  
  •  

Doen ›› Creativiteitsbevordering

Creativiteit ontstaat door het leggen van nieuwe verbanden en het verlaten van gebaande denkpaden. Het doorbreken van gevestigde denkpatronen kan worden ondersteund met technieken als brainstormen, mindmappen, gebruik van gidswoorden en andere associatieve & morfologische techieken. Wij modereren de probleemoplossing of idee-generatie met de meest geëigende combinatie van technieken. Afhankelijk van het te exploreren probleem of idee, bereiden we een werkvorm voor, die wordt opgebouwd uit een combinatie van creativiteitsbevorderende technieken. Wij begeleiden uw medewerkers hiermee, bij het vinden van nieuwe wegen. Afhankelijk van hoe het proces verloopt kunnen we eventueel interveniëren in het sociale proces en/of de werkvorm aanpassen. Het resultaat: creatieve oplossingen voor het door u aangedragen probleem of invullingen van het aangedragen idee. Maar bovenal medewerkers die zich de beginselen van creatief denken eigen maken: een bruikbare aanvulling op de deductieve, rationele, analytische probleemoplossing die in de meeste organisaties dominant is.