•  
  •  
  •  
  •  

Inrichten ›› Issuemanagement

Wij ontwerpen en implementeren issuemanagement-processen voor alle soorten vaker voorkomende bedrijfsissues (klachten, ideeën, non conformities, ontwerpproblemen etc.) Vanaf het moment dat het probleem of idee ontstaat, via het bespreken en vertalen in ingrepen, tot aan het borgen in de bedrijfsprocessen en evalueren van de resultaten.

Samen met uw medewerkers brengen we de workflow en de benodigde gegevens per issuetype in kaart en ondersteunen – indien van toepassing – bij het inrichten van de systemen en benodigde managementinformatie. Het resultaat: u krijgt vat op de issuestroom, doordat deze expliciet wordt gemaakt. Bovendien zorgen we ervoor dat de juiste medewerkers elkaar rondom de issue groeperen, door de issueafhandeling te koppelen aan uw vergadermanagement. Dit voorkomt dat de issue-invulling komt te bestaan uit een keten van 1:1 contacten tussen medewerkers die niet zelden nergens eindigt. Medewerkers weten welke rol ze spelen in de issue-afhandeling en worden hierbij optimaal ondersteund door systemen: een goed fundament voor een grondige en efficiënte probleemoplossing en idee-evaluatie en -implementatie. En misschien wel de belangrijkste bron voor product- en procesverbetering, innovatie en besparingsmogelijkheden.