•  
  •  
  •  
  •  

Inrichten ›› Competentiemanagement

Competentiemanagement heeft als doel uw medewerkers (steeds) competent(er) te maken. Wij helpen u de juiste rollen en functies te benoemen. Samen maken we de vertaalslag van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar competentieprofielen die de gewenste motivatie, houding, kennis, kunde en vaardigheden van medewerkers weergeven. Bovendien ontwikkelen en implementeren we de bedrijfsprocessen om competenties te waarborgen, onderhouden en uw medewerkers optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Het resultaat: medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht en worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Vanaf het moment dat ze instromen, ingewerkt worden, daadwerkelijk aan het werk gaan en er functioneringsgesprekken plaatsvinden, trainingen en opleidingen gaan volgen of anderszins aan hun ontwikkeling werken, nieuwe rollen aan hun profiel toevoegen of van rol wisselen, tot het moment dat ze uitstromen. Een slim en sociaal ingericht competentiemanagementsysteem, zorgt voor capabele medewerkers en motiveert hen het beste uit zichzelf te halen, in lijn met de organisatiebehoefte.