•  
  •  
  •  
  •  

Breng balans in uw managementteam-concurrerende waarden worden synergetische waarden

In dit artikel wordt een alternatief gegeven voor het concurrerende waardenmodel (competing values model) van Rober Quinn. Situationeel leiderschap houdt in dat een leider in verschillende situaties bewust anticipeert op de leiderschapsbehoefte op dat moment. Hij speelt een rol die past bij de omgeving, benaderingswijze en/of verandering die hij teweeg wil brengen. In dit artikel wordt op basis van deze elementen een nieuw leiderschapsmodel gepresenteerd: het Vialent-groeimodel. Het model onderscheidt vier leiderschapsstijlen (ondernemer, coach, manager en onderhandelaar). Afhankelijk van of een stijl wordt ingezet voor het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (lijnorganisatie), continu verbeteren van werkwijzen (procesorganisatie) of vernieuwen (projectorganisatie) spelen leiderstypen namelijk heel verschillende rollen. Op basis van de fundamentele - maar eenvoudige – indeling in vier typen en drie ontwikkelniveaus, ontstaan twaalf leiderschapsrollen, die in samenhang zouden moeten worden ingevuld. Het model wordt afgezet tegen het concurrerende waardenmodel van Quinn. Hierbij wordt de aanpak onderbouwd en wordt een alternatief aangereikt voor – vaak destructieve - onderlinge competitie: samenwerking en synergie. Door het vormen van een gezamenlijke toekomstvisie ontstaat bovendien de mogelijkheid om organisatieontwikkeling gericht te gaan beïnvloeden: geleide groei.
Drs. ing. M.H.J. Vermoolen en J.P. Scholtz, Management Tools, Kluwer, augustus 2006, nummer 4, p.30-37 (8p.)
Download publicatie
TERUG
Download Vitalent Groeimodel >> NL | EN

Meer info en contact

Meer weten over onze dienstverlening, aanpak, visie of het Vitalent groeimodel? Of heeft u een andere vraag?
Kijk op linkedin of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.